Archive for September, 2009

ابطحی یا یک کتاب لانه جاسوسی دیگر؟

September 2, 2009

اگه خاطرشون باشه بعد از قضیه سفارت، هر کسی کوچکترین حرفی برخلاف میل آقایون می زد، فرداش می گفتن اسمش رو از خرده کاغذای سفارت درآوردند و به بهانه آمریکایی بودن طرف سرش رو زیر آب می کردند

حالا بعد از اون همه سال قضیه ابطحی هم شده عین همون قضیه براشون، هر حرفی دارند و هر پاپوشی که برای هر کسی می خواهند بسازند، می گند ابطحی گفته. مثل قضیه هم قسم شدن هاشمی با خاتمی و موسوی، قضیه انقلاب فرهنگی دومشون و اینم از افاضات جدید فرمانده سپاه

تا ببینیم این داستان سوخته رو تا کی می خواهند ادامه بدهند

 

Advertisements