سبز به رنگ استقامت مردم

کسی می آید که به نام خدا ظلم نمیکند / خود را خواص و دیگران را عوام نمی نامد / و عدالت را به عدالت تقسیم میکند./

کسی می آید که انسان را به دور از سیاهی ها و شیطان، به سوی خدا می خواند / خدا، این چشمه زلال آزادی و آزادگی./

کسی می آید تا دیگر علی سر در چاه نکند / فاطمه از دروغ فریاد نکند / خون حسین بی گناه بر زمین نریزد و زینب از دردی جانکاه بر خود نتابد./

کسی می آید و از برکت قدم هایش زمین مرده دوباره سبز میشود / سبز به رنگ استقامت مردم، به رنگ شهامت کروبی، به رنگ صداقت میر حسین./

پ.ن: شعری از مادرم.

Advertisements

One Response to “سبز به رنگ استقامت مردم”

  1. saman Says:

    ۲۲ بهمن آخرین فرست به رژیم کثیفه اشغالگر فاشیستی-اسلامی است، که بدونه خون ریزی بساتشونو جم کنن و به مردم بپیوندند، ۲۲ بهمن رفراندوم به ج.ایرانی ، نه به ۳۰ سال جنایات آخوند، پاسدار و بسیجی ، نوکرانه روس، چین، انگلیس و عرب تروریست . ما پیروزیم ۱۰۰%.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: